Home | Informatie over dit project | Geschiedenis van Weesp | Rondtoer door Weesp | Portretten | Zoeken in de volkstellingen | 1807 | 1849

De Volkstellingen van Weesp

Welkom bij het project 'De Volkstellingen van Weesp' ; het eindresultaat van een drie maanden lange samenwerking tussen Afelonne Doek en Anton Waslander in het kader van de postdoctorale opleiding Historische Informatieverwerking. Doel van dit project was het terugcoderen van twee bestaande datasets naar de oorspronkelijke vorm en de hierdoor verkregen gegevens interactief opvraagbaar te maken via het Internet.

De datasets zijn ongeveer 20 jaar geleden gemaakt en bevatten gegevens van twee volkstellingen van Weesp uit 1807 en 1849. Deze volkstellingen waren voor statische doeleinden in gecodeerde vorm in de computer ingevoerd (met de toentertijd verfijnde ponskaart opslagtechniek). Deze bestanden (gedeponeerd bij het NHDA) zijn gevormd in het kader van het project ‘Demografie Holland 17e - 19e eeuw’ van de afdeling sociale geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden, onder leiding van dr. H.A. Diederiks. Deze bestanden, in ASCII, zijn door ons terug vertaald in twee databasebestanden (in dBase V). Daarna zijn we op zoek gegaan naar de originele bronnen om de gegevens in de databasebestanden te controleren. De volkstelling van 1807 ligt in het Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem en kwam vrijwel geheel overeen met de gegevens in het databasebestand. De volkstelling van 1849 is in de jaren 60 of 70 van de twintigste eeuw verdwenen; deze orginele bron is niet meer raadpleegbaar. Ondanks het ontbreken van de orginele bron zijn we er in geslaagd de gegevens uit de dataset van 1849 te ontcijferen en te controleren aan de hand van voornamelijk de bevolkingsregisters van Weesp uit de periode 1840-1850. Ook hebben we voor zo ver mogelijk namen van personen toegevoegd. Hoewel wij zeer nauwkeurig te werk zijn gegaan is het mogelijk dat er met betrekking tot de namen enkele verkeerde interpretaties in de database te vinden zijn. Wij weten immers niet wat er exact in de orginele volkstelling van 1849 heeft gestaan. Mocht u een onvolkomenheid tegenkomen, schroom dan niet het ons te laten weten.

Dit project levert het unieke gegeven op dat een historische bron, die in werkelijkheid verdwenen is, wel op electronische wijze te raadplegen is via deze website.

Na maanden van hard werken is de realisatie van dit project een feit: de gegevens uit de volkstellingen van Weesp van 1807 en 1849 zijn bevraagbaar via het Internet. We willen op deze plek een aantal mensen noemen die hun medewerking aan dit project hebben verleend. Onze projectbegeleider Heiko Tjalsma heeft voor de benodigde begeleiding en contacten met het gemeente-archief van Weesp gezorgd. De gemeentearchivaris van Weesp, Ida Kemperman, hielp ons bij het ontcijferen van de datasets, stelde het fotoarchief ter beschikking en voorzag ons van liters koffie en thee tijdens onze archiefbezoeken. Nogmaals hartelijk dank! De technische realisatie van de ontsluiting van de databestanden via het Internet zou niet tot stand zijn gekomen zonder de inspirerende begeleiding, toegewijde hulp en morele steun tijdens wanhopige momenten van Arne Solli en Jan Oldervoll (Universiteit Bergen, Noorwegen). Takk!!

Rest ons nog te zeggen dat de copyrights van alle afbeeldingen op deze internetsite liggen bij het Gemeentearchief van Weesp. Niets mag zonder toestemming van het gemeentearchief gekopieerd worden!

Het gemeentearchief is geopend op maandag en dinsdagochtenden van 09.00 tot 12.00 uur en is gevestigd op de Nieuwstraat 70a te Weesp.
Tel. 0294-491391

Leiden, maart 1997
herzien: mei 2005