Home | Informatie over dit project | Geschiedenis van Weesp | Rondtoer door Weesp | Portretten | Zoeken in de volkstellingen | 1807 | 1849

Beroepen

De volgende beroepen komen in deze spellingsvarianten voor in de volkstellingen van Weesp van 1807 en 1849

aanspreker
ambtenaar
ambtenear der belastingen
apotheker
apothekersbediende
appronti menager(huishoudster)

baardscheerder
bakkersknegt
balletjesmaakster
beddespreider
bezemmaker
binnen beurs korenkoper/koopman
binnenmoeder
binnenmoeder (in R.C.gesticht)
binnenvader (in Heilige Bartholomeusgasth.
bischuitbakker
bleeker
bleekersknegt
blikslagersknecht
blikslagersknegt
bode van het begrafenisfonds
boden
boekhouder
boerenbedrijf
boerenknegt
boterkoopster
brander
brandersknegt
breischoolhoudster
breister
broodbakker
broodbakkersknegt
broodbakster
brugman
burgemeester

catoendrukker
chirurg
commis

deurwaarder
dienaar van politie
dienstbode
dienstbode(minderjarig)
distributeur
doodgraver
drogist

emeritus predikant

fabrieksjongen
fabrikant

gepencion Kaptein
gepensioneerd ambtenaar
gepensioneerd Lt. Colonel
gepensioneerd Lt. Colonel (em.pred?)
godsdienst onderwijzer
griffier
grutter

horologiemaker
houtzaag molenaar
huishoudster

ijzerkramer

jaagster van schepen
jager van schepen
jongen op chocoladefabriek
jongen op sigarenfabriek

kalkbrander
kantonregter
kantoorbediende
kantoorklerk
kleermaker
kleermakersknegt
klompenmaker
klompenmakersknegt
kolenmeter
koopman
koopman in het klein
koopman in meel en graan
koopvrouw
koperslager
koperslagersknegt
kostschoolhoudster
kostschoolleerling
kruidenier
kruidenierster
kruier
kuiper
kuipersknegt
kwekeling

landman
leerlooijersknegt
leerloyer
logementhoudster
loodgieter
looiersknegt
looijersjongen
looijersknecht
looijersknegt
looijerster

makelaar
medisch doctor
melkverkoper
metselaar
metselaarsknegt
metselknegt
metzelaarsknegt
meubelmaker
militair
minne
modiste
molenaar
molenaarsknegt
molenknegt
muzijkleerling
muzijkmeester

naaister
naaisterleerling
notaris

ondermeester
onderwijzer
onderwijzeres in handwerken
ontvanger
ontvanger der registratien
oppermeester

plaatsvervangd cantonrechter
pompemaker
predikant

priester
reizend bediende
rijks ontvanger

schaarslijper
scheepstimmerman
scheepstimmermanknegt
schilder
schildersknegt
schilderswinkelierster
schippersknegt
schoenmaker
schoenmakersknegt
schoolleerling
schoonmaakster
schrijfster bij de turf(administratie)
schrijnwerker
schuitjager
sigaren fabriekant
sigarenfabrieksarbeider
sigarenmaker
sigarenmakersgezel
sigarenmakersknegt
sjouwer
sjouwerman
slagersknegt
slijter in drank
slijter in sterke drank
sluiswachter
smit
smit en koopman
smitse
smitsjongen
smitsknegt
sociteitkastelein
spekslager
stadfransche kostschoolhouder
stadsbode
stadsdrukker
stadssecretaris
stadstimmerman
stalhouder
stalknegt
stoelenmaker
stoomwascher
student

tabakskerversknegt
tabaksknegt
tabakskoper
tabaksleerling
tabaksmakersgezel
tabaksverkoper
tapper
tapper en schoenmaker
tapster
teekenmeester en schilder
timmerman
timmermansknegt
tin en blikwerker
tuinman
tuinmansknegt
turftonster

veearts
veehouder
veehoudersknegt
veehoudster
verver
verversjongen
verversknegt
visser
vleeschhouwer
vouwster
vragtrijder
vroedvrouw

wagenmaker
waschvrouw
watermolenaar
werkman
werkster
wijnkoopster
wijnkoper
winkelbediende
winkelier
winkelier en boekbin.
winkelierster

zadelmaakster
zadelmaker
zeeman
zetschipper
zijdeverver
zijlemaker