Home | Informatie over dit project | Geschiedenis van Weesp | Rondtoer door Weesp | Portretten | Zoeken in de volkstellingen | 1807 | 1849

Volkhart Epkema

Op de (zeer oude) foto ziet u Volkhart Epkema. Volkhart was geboren in 1804 te Hoorn. Voordat hij zich in Weesp vestigde woonde hij in Leiden. Ten tijde van de volkstelling van 1849 was hij medisch doctor en gehuwd met Maria Elisabeth Luteijn, geboren in 1799 te Middelburg. Zij hadden samen 4 kinderen en woonden in wijk f, straatnummer 103, huisnummer 25, een van de percelen die tegenwoordig de Herengracht 31 vormen. Een dienstbode, Wilhelmina Bode, woonde bij hen in. Op het perceel woonde voorts nog Nicolaas Burger, een weduwnaar zonder kinderen. Het echtpaar was (Nederduits) Hervormd.

Andere foto's